Future Board ry

Future Board on kasvatusverkosto, joka jakaa hallitustoiminnan osaamista,
hiljaista tietoa ja kontakteja.

Me Future Boardilla haluamme kehittää Suomen tulevia hallitusammattilaisia sekä heidän nykyisiä yrityksiään. Tavoitteenamme on että toiminnassa aktiivisesti mukana olevat jäsenet kehittyvät hallitusosaajina ja ovat valmiina entistä isompien yritysten hallitukseen. Unelmissamme Future Board voisi toimia korkeakouluna matkalla hallitusammattilaiseksi. Samalla luomme pohjaa jäsenten osaamisen kasvattamiselle ja hallitustyöskentelyn ammattimaistamiselle suomalaisissa kasvu- ja startup-yrityksissä unohtamatta tietenkään perheyrityksiä, sekä muita organisaatioita. Toisaalta osa jäsenistöstämme on jo mukana isoissa organisaatioissa. Future Boardin toiminta ei katso yrityksen kokoa vaan pääpaino on hallitustyöskentelyssä ja hallitystyöskentelyn kehittämisessä. Haluamme auttaa jäsenistömme yrityksiä kasvamaan tarjoamalla koulutuksia hallitustyöskentelystä, järjestämällä mielenkiintoisia tilaisuuksia sekä luomalla verkostoja.

Olemme toimineet paremman hallitusten kehittämisen parissa jo vuodesta 2012 saakka. Yhdistyksen käytännön toiminnasta vastaa jäsenistä koostuva operatiivinen hallitus, toiminnanjohtaja sekä viestintäkoordinaattori.

Toistaiseksi toimintamme keskittyy Suomeen, mutta kasvatamme jatkuvasti kansainvälistä verkostoa. Unelmamme on toimia kansainvälisesti tunnustettuna nuorten hallitustekijöiden oppimisalustana ja tulevaisuuden hallitusosaamisen suunnannäyttäjänä.

Vuoden Nuori Hallitustekijä -tunnustus

Jaamme vuosittain Vuoden Nuori Hallitusosaaja -palkinnon. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 alkaen ansioituneille nuorille hallitusosaajille tai nuoren polven hallitustyön edistäneille raadin valitsemille henkilöille. Seuraavat henkilöt ovat saaneet tämän tunnustuksen:

2014: Taneli Tikka, ansioistaan menestyksellisen liiketoiminnan rakentamisesta hallituksesta käsin
2015: Petteri Walldén, pitkäjänteisestä työstä nuoremman polven johtajien sparraamisessa ja nostamisessa hallituksiin
2016: Lucas Geisler, kyvystä koota ympärilleen innostunut ja osaava tiimi sekä taidosta luovuttaa näille valta ja vastuu asioiden eteenpäin viemiseksi
2017: Paula Salastiepoikkeuksellisesta rohkeudesta ja määrätietoisuudesta kasvun hakemiseen, oman osaamisen ja hallitustyöskentelyn kehittämisestä sekä uskalluksesta kyseenalaistaa
2018: Johanna Hamro-Drotz, kyvystä sisäistää laajasti yritysten yhteiskunnallisen vastuun sekä hallituksen roolin myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä ja osoituksesta toimivansa arvojensa mukaisesti
2019: Sebastian Östmankokemuksesta yrittäjänä, hallituksen jäsenenä sekä omistajana, menestyksellisestä otteesta perustettaessa, johdettaessa sekä myydessä eri toimialoilla toimivia yrityksiä.

2020: Fredrik Rönnlund, merkittävävästä matkasta yrittäjänä, sekä hallitustyöskentelyn kyseenalaistamisesta ja rohkeudesta.